rdzan3jpg [120x162]

Władysław Rdzanowski urodził się 29 X 1904 roku we wsi Wylezin Stary w gminie Kowiesy w powiecie skierniewickim (województwo łódzkie). Uczęszczał do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Łowiczu, które ukończył w 1926 roku,  zdobywając wykształcenie pedagogiczne. Następnie odbył roczną służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w  Tomaszowie Mazowieckim. Z dniem 1 września 1927 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel mianowany w Szkole Podstawowej w Cybulicach Dużych w powiecie Nowy Dwór Maz.

Od stycznia 1936 roku zamieszkał z rodziną w Radziejowicach, uzyskując przeniesienie służbowe do miejscowej szkoły. Włączył się w prace komitetu budowy szkoły, który działał od 1935 roku. 
Z dniem 1 września 1938 r. oddano budynek do użytku szkolnego.
W pierwszych dniach września 1939 roku Władysław Rdzanowski został zmobilizowany i wcielony do XVIII pułku piechoty. Był uczestnikiem wojny obronnej, działaczem Ruchu Oporu, żołnierzem AK ps. „Rodzynek”. 
Ryzykując życie całej rodziny, wykazał się szczególnym bohaterstwem, patriotyzmem i szczególną determinacją, udzielając schronienia przed okupantem żydowskiemu dziecku, Szai Goldmanowi, który uciekł z getta warszawskiego, a obecnie mieszka w Izraelu. 
Od 1943 tj. przez cały okres okupacji hitlerowskiej i po wyzwoleniu, aż do odejścia na emeryturę, tj. do 1 września 1968 roku, Władysław Rdzanowski pracował jako Kierownik Szkoły Podstawowej w Radziejowicach. Sprawy nauczania i wychowania były dla Niego przedsięwzięciami priorytetowymi.
Po przejściu na emeryturę pracował jeszcze w szkole w Kuklówce. Obokpracy zawodowej wiele czasu poświęcał pracy społecznej. Pracując w Cybulicach Dużych współdziałał z młodzieżą należącą do organizacji „Wici”. W latach 1932-1935 pracował dodatkowo w uniwersytetach ludowych „UJ” w powiecie skierniewickim. Po wyzwoleniu brał czynny udział w pracach społecznych gminy Radziejowice jako Radny Gromadzkiej Rady Narodowej i członek jej Prezydium – przez wszystkie kadencje. 
Po odejściu na zasłużoną emeryturę zamieszkał w Grodzisku Mazowieckim. 
Zmarł w 1992 roku, przeżywszy 88 lat. Na rok przed śmiercią spotkał się z Szają Goldmanem. 
Za długotrwałą i ofiarną pracę w szkolnictwie i działalność społeczną Władysław Rdzanowski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a za pracę w Związku Nauczycielskim uhonorowany Złotą Odznaką ZNP. Pośmiertnie uhonorowano Go medalem "Sprawiedliwy wśród narodów świata”, przyznawanym dla nielicznych w świecie przez Instytutu Yad Vashem w Izraelu. 
Dnia 24 października 2004 r. w setną rocznicę urodzin Władysława Rdzanowskiego - kierownika szkoły w latach 1943 - 1968, wybitnego przyjaciela i wychowawcy młodzieży w Szkole Podstawowej w Radziejowicach uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową ufundowaną przez mieszkańców gminy. Radziejowice.

Dnia 25 października 2009 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Władysława Rdzanowskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony