Koncepcja pracy szkoły na lata 2020 - 2025

  Koncepcja pracy szkoły na lata 2014-2019

  Statut Szkoły

  Koncepcja pracy szkoły na lata 2014-2019

  Program Wychowawczo-Profilaktyczny na lata 2017-2022

 


 

  Szkolny Zestaw Podręczników dla klas I - VIII na rok szkolny 2019/2020

- podręczniki do religii (dla klas I-VIII) oraz języka niemieckiego (dla klas II-VI) i WDŻ kupują rodzice we własnym zakresie

 

 Regulaminy:

  Regulamin Świetlicy Szkolnej

  Regulamin Posiłków i Opłat

  Regulamin biblioteki szkolnej

  Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie gminy Radziejowice (ważny od 11.02.2019 r.)

  Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego

  Regulamin użytkowania szafek szkolnych

  Regulamin boiska szkolnego

  Regulamin wypożyczania i korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych


Procedury:

  Procedura ewakuacyjna

  Procedura obiegu informacji

  Procedura postępowania z dokumentacją przebiegu nauczania

  Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

 

Inne:

DZIECKO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU - Informacje dla pedagogów i opiekunów

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły  (format .docx)


Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony