Oferta szkoły: 

 • Koło matematyczne 
 • Koło komputerowe
 • Koło geograficzne
 • Koło plastyczne 
 • Koło miłośników książki
 • Koło teatralne 
 • Zajęcia sportowe (SKS)
 • Zajęcia sportowe realizowane w ramach Programu Ministra Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy” 
  Kliknij, żeby wejść na stronę 
 
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Zajęcia logopedyczne 
 • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • Opieka psychologiczna
 • Opieka pedagoga
 
 logo_zaradni_uejpg [1024x88]
 

Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. „ZARADNI Z GMINY RADZIEJOWICE - kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych ) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 .

 • Zajęcia matematyczne
 • Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego
 • GRA BIZNESOWA - symulacja przedsiębiorstwa
 • DREAM TEAM - warsztaty aktywnej pracy w grupie
 • Warsztaty KREATYWNOŚCI (garncarstwo)
 • CREATIVE BEASTS zajęcia kształtujące postawę/umiejętność kreatywnego innego niż zwykłe słownictwa/zwrotów w języku angielskim
 • ROBOTYKA - to lubię! - zajęcia pozalekcyjne z tworzenia i programowania robotów 
 • MAPPTIPE Innowacyjne narzędzie do tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych w gimnazjum (zajęcia praktyczne)
 • ARTETERAPIA przy wykorzystaniu garncarstwa z uczniami niepełnosprawnymi
 • Indywidualne zajęcia dla Uczniów: TERAPIA SPECJALISTYCZNA(sensoryczna)
 • Indywidualne zajęcia dla Uczniów: Logopedia dla uczniów niepełnosprawnych

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP

Pojawi się wkrótce ...

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony