mary17png [450x184]

Od września 2017 roku Nasza Szkoła kontynuuje misyjne dzieło Adopcji na Odległość, zapoczątkowane przez Gimnazjum w Radziejowicach w 2010 r., aby spieszyć z pomocą w nauce najuboższym młodym ludziom krajów misyjnych. 

Adopcja na Odległość dziecka z franciszkańskiej misji to przyjęcie do swojego życia dziecka w potrzebie i zapewnienie mu możliwości godnego życia i edukacji. Każde dziecko objęte projektem adopcji przeżyło lub dalej przeżywa dramat. Za pośrednictwem misjonarzy mieszkające daleko dziecko o innej kulturze i zwyczajach oraz osoba adoptująca, stają się sobie bliskie emocjonalnie i duchowo, choć prawdopodobnie nigdy w życiu nie spotkają się osobiście. Poprzez Adopcję na Odległość adoptujący w żaden sposób nie staje się prawnym opiekunem dziecka, ani też nie może rościć do niego żadnych praw.

Naszą podopieczną, której zobowiązaliśmy się nadal pomagać jest Mary Waithera z Kenii.

Mary jest piątym i najmłodszym dzieckiem w rodzinie. Jej matka zmarła zostawiając Mary niemowlęciem pod opieką chorej i słabej prababci. Starszej kobiecie trudno było opiekować się wnuczką, więc sześcioletni brat dziewczynki wziął na siebie obowiązek opieki. Mary z powodu braku właściwej opieki dużo wycierpiała. Jej brat, próbował ją spalić, gdyż była dla rodziny ciężarem.

Dziewczynka była niedożywiona i bardzo słaba, kiedy ktoś zaprzyjaźniony z rodziną poinformował misjonarzy o Jej sytuacji. Kiedy odwiedzili rodzinę, dziewczynce zabliźniały się rany po oparzeniach. W tej sytuacji zdecydowano się zabrać niedożywione i słabe dziecko do Rehabilitacyjnego Domu Dziecka. Z czasem Mary doszła do siebie i stała się dzieckiem bardzo żywym, radosnym i cieszącym się obecnością innych.

Obecnie Mary jest bardzo zdolną uczennicą, lubianą przez rówieśników.

Kontakt Mary ze społecznością szkoły trwa nadal. W grudniu b.r. dziewczynka przysłała list, w którym napisała o swoim życiu.

Warto uczestniczyć w dziele Adopcji na Odległość, bo to piękne i potrzebne dzieło.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony