W naszej szkole corocznie bierzemy udział / obchodzimy: 

 

 

ndpzwjpg [300x202] W Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” czcimy bohaterów, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej władzy komunistycznej.

Uroczystości organizowane 1 marca są wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo ich męstwa, niezłomnej postawy i przywiązania do tradycji niepodległościowych.

 logo_zonkilepng [300x293]Corocznie, 19 kwietnia, w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, bierzemy udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile. Akcja została zainicjowana w 2013 r. przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z okazji 70. rocznicy powstania w getcie warszawskim.

Dlaczego żonkile?
Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca ŻOB. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. 
Organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania.

 dmlogo2png [300x94]Ogólnopolski Dzień Matematyki stworzono po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Udział w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazać jasną stronę tej nauki...

Dzień Matematyki kierowany jest do wszystkich! Nawet tych (a może przede wszystkim), którzy nie lubią matematyki. Rozwiązywanie zadań ma sprawić przyjemność, a nie być kolejnym testem. Zadania nie wymagają wiedzy matematycznej - wystarczy otwarty umysł i chęć do zabawy matematyką.

Inicjatorem i organizatorem Dnia Matematyki w Polsce jest Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve - patron merytoryczny e-math.pl!

 planeta300x300gif [300x300]Sprzątanie świata – Polska to najpowszechniejsza w naszym kraju wolontariacka akcja na rzecz poszanowania środowiska. Jest ona częścią światowego ruchu, który od ponad 25 lat pod egidą UNEP (Program Środowiskowy ONZ) w trzeci weekend września jednoczy dziesiątki milionów ludzi na całym świecie w działaniach dla ochrony Ziemi.

Akcja Sprzątanie świata – Polska nagrodzona jest m.in. Europejską Nagrodą Fundacji Forda, wyróżnieniem Pro Publico Bono i wyróżnieniem Europejskiego Roku Wolontariatu.

 kropkipng [264x191]Pretekstem do zorganizowania wielkiej światowej akcji - Międzynarodowego Dnia Kropki stała się kropka z książeczki Petera Reynolds'a "The Dot".

Od pięciu lat 15 września obchodzi się International Dot Day. 

Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Uczniowie, nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy instytucji kultury na całym świecie organizują tego dnia wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je zaprezentować. Motywem przewodnim jest kropka. Powstają kropkowe dzieła sztuki, filmy animowane, matematyczne łamigłówki, labirynty, festiwale talentów.

 edjjpg [300x249]Europejski Dzień Języków został ustanowiony wspólnie przez Komisję Europejską i Radę Europy – organizację, która reprezentuje 800 mln Europejczyków z 47 krajów. W przygotowanie obchodów zaangażowane są liczne instytuty i stowarzyszenia działające w sektorze kultury i nauki języków, uniwersytety, a także szkoły.

Od czasu jego ustanowienia w roku 2001, który ogłoszono Europejskim Rokiem Języków, Europejski Dzień Języków jest obchodzony co roku 26 września.

 dzienczytaniajpg [300x233]Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzimy 29 września, również w naszej szkole. Głównym celem, który chcemy osiągnąć tego dnia, jest zachęcenie  naszych uczniów do czytania książek i czasopism.

Czytanie rozwija bowiem wyobraźnię, język i pamięć. Uczy myślenia, poprawia koncentrację, poszerza wiedzę, ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole, jest wspaniałym sposobem na spędzenie wolnego czasu. 

logo2_pljpg [300x293]Akcja ŚDTM jest wielkim szkolnym wydarzeniem. Najpierw są przygotowania, podczas których dzieci przypominają sobie tabliczkę mnożenia w trakcie zabaw: „Hasło dnia”, „Marmur” oraz „Matematyczne spacery”.

Potem jest już 29 września, czyli sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy” podczas egzaminów. Nauczyciel może przeprowadzić akcję w klasie, szkole i poza szkołą. Dzieci stają się egzaminatorami i sprawdzają znajomość tabliczki mnożenia starszych kolegów oraz dorosłych. 

Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia. 

milionjpg [227x312]Dzieci w każdym wieku i na całym świecie włączają się 18 Października o godz. 9.00 czasu lokalnego do modlitwy przerywając naukę w  klasie. Dzieci jednoczą się w modlitwie na całym świecie o jedność i pokój na świecie.

Katolicka  agencja  ACN” oraz Międzynarodowe dzieło pomocy „Kościół w Potrzebie” wzywa do uczestnictwa w akcji „jeden milion dzieci modli się na różańcu”.  Inicjatorzy akcji oparli się na  użytych przez świętego Ojca PIO słowach, które brzmią: „. Jeśli milion dzieci modli się na różańcu, świat się na pewno zmieni”. Jan Paweł II wielokrotnie odnosił się do różańca jako środka do światowego pokoju. W myśl tych słów od 2008 roku organizowana jest międzynarodowa akcja „Milion dzieci”, w której mali mieszkańcy całego świata w tym samym dniu o tej samej godzinie modlą się na różańcu o pokój na świecie i wolność dla swoich rówieśników. Modlitwa prowadzona jest na placach, ulicach, w szkołach, przedszkolach, szpitalach, sierocińcach i domach prywatnych.

tolerancjajpg [300x300]Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto uchwalone przez zgromadzenie ogólne ONZ w 1995 roku. Obchody Dnia Tolerancji, corocznie 16 listopada, maja na CELU przede wszystkim uwrażliwienie DZIECI na wszelkie przejawy nietolerancji oraz ukazanie skutków, które niosą ze sobą. Dzień ten jest okazją do zastanowienia się nad własną postawą wobec przedstawicieli innych, szczególnie „obcych ,przedstawicieli innych kultur, religii, koloru skóry, a także tych, których poglądy i zachowanie różnią się od naszych.

TOLERANCJA TO WARTOŚĆ, KTÓRA CZYNI POKÓJ MOŻLIWYM NA ŚWIECIE.

misiajpg [300x213]Dzień Pluszowego Misia jest obchodzony na całym świecie wszędzie tam, gdzie są dzieci. 

25 listopada następuje prawdziwa celebracja tego sympatycznego święta. Z okazji Dnia Pluszowego Misia organizowane są uroczystości i występy, a nasza szkoła przeprowadza doroczny konkurs związany z tą zabawką, a dzieci tego dnia mogą przynosić ze sobą swoje ulubione pluszaki.

Święto ma wymiar również symboliczny. Miś, który kojarzy się z ciepłem i dobrocią, inspiruje do przeprowadzania w tym dniu wielu akcji dobroczynnych np. zbiórek zabawek na rzecz potrzebujących dzieci.

dbijpg [300x143]

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej, corocznie w pierszej połowie lutego. Głównym zadaniem DBI jest zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

Za pośrednictwem obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu organizatorzy chcą zwrócić uwagę na rolę użytkownika internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska on-line.

Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta.

pu2abplogolay06_2png [200x261]Corocznie bierzemy udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa sprawdzającym zdobytą przez pierwszoklasistów wiedzę z zakresu bezpieczeństwa oraz  zasad udzielania pierwszej pomocy m.in. jak odpowiednio zachować się w drodze do szkoły, w domu, kiedy należy udzielić pierwszej pomocy i jak bezpiecznie poruszać się w Internecie.

Test organizowany jest w ramach Programu Akademia Bezpiecznego Puchatka, którego patronami są Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty.

 

 

dzienjezykajpg [300x186]Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – coroczne święto obchodzone 21 lutego,które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Według UNESCO, niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Od 1950 r. zanikło 250 języków.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego

twitterbigplpng [300x300]Ten dzień mógłby mieć różne nazwy: Dzień Inspirujących Spacerów, Dzień Odkrywania Lasu, Dzień Odpoczynku na Łące, Dzień Parkowych Zabaw – wszystko zależy od tego, jaki pomysł na jego spędzenie znajdą nauczyciele i ich uczniowie. Nosi jednak inną nazwę: to Dzień Pustej Klasy. Obchodzimy go rokrocznie (zawsze w trzeci piątek czerwca) i jest wyjątkowym, międzynarodowym świętem edukacji na świeżym powietrzu.

Nazwa święta, zainaugurowanego w 2012 roku przez grupę londyńskich nauczycieli, doskonale oddaje jego jasny i klarowny cel: sprawić, aby klasy były puste. Zachęcić nauczycieli, by tego dnia choć jedną lekcję spędzili ze swoimi uczniami poza budynkiem szkoły. Wszystko po to, aby promować edukację terenową – prawdopodobnie najbardziej uszczęśliwiającą formę edukacji na świecie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony