Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Szkoły ogłasza rekrutację do klasy I na rok szkolny 2019/2020.

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Wł. Rdzanowskiego w Radziejowicach przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie pisemnego ZGŁOSZENIA rodziców (załącznik nr 1).

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami - na podstawie WNIOSKU (załącznik nr 2), do którego dołączona zostanie wymagana dokumentacja.

Kryteria rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej szkoły podstawowej brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XXXVI/169/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice.


Terminy rekrutacji:

Terminy rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określa ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 28.01.2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice na rok szkolny 2019/2020.

  • 4.03.2019 r. – 29.03.2019 r. – składanie wniosków o przyjęcie do Szkoły oraz zgłoszeń rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły 
  • 8.04.2019 r. – weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatów.
  • 24.04.2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 25.04.2019 r. - 29.04.2019 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 30.04.2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 

 

Karty zgłoszenia (dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły) i wnioski (dla uczniów spoza obwodu szkoły) można pobrać i złożyć (po wypełnieniu) w sekretariacie szkoły, w dni pracy szkoły, w godzinach 8.00 – 15.00.

 

Do pobrania:

  1. Karta zgłoszenia dziecka do szkoły - dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły (format .pdf)
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły - dla uczniów spoza obwodu szkoły (format .pdf)

 

Karta zgłoszenia i wniosek dostępne są także w sekretariacie szkoły.

Opublikowano: 04 lutego 2019 10:00

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 654

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony